الرئيسية / تقنيات التعليم / نموذج أسئلة دورة تاهيل تربوي قونية1 تركيا مع الحل

نموذج أسئلة دورة تاهيل تربوي قونية1 تركيا مع الحل

ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME

1

1)Aşağıdaki soruların hangisi öğretim programının ana sorularından biri değildir?
A) Niçin Öğretelim?
B) Ne zaman öğretelim?
C) Ne öğretelim?
D) Nasıl öğretelim?
E) Ne kadar öğrettik?

6-أي مما يلي ليست من الأسئلة الرئيسية لبرنامج التعليم
أ) لماذا ندرس؟
ب)متى نقوم بالتدريس ( صح )
ج) ماذا ندرس؟
د) كيف أدرس؟
ه) ما المردود الذي قدمته في التدريس؟

1
2
2)Aşağıdakilerden hangisi muhtevanın belirlenmesinde dikkate alınan ölçütlerden biri değildir?
A) Ekonomiklik
B) Bilimsellik
C) Faydalılık
D) Geçerlik ve Güvenirlik
E) Öğrenilebilirlik

6-أي مما يلي ليس من المقاييس التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المحتوى؟
أ) الاقتصادية ( صح )
ب)العلمية
ج)مدى الاستفادة
د)الصدق والموثوقية
ه)قابلية التعلم
2
3
3)“Öğretim yöntemlerinin uygulanması sırasında yürütülen faaliyetler” şeklindeki ifade aşağıdakilerin hangisinin tanımı için kullanılır?
A) Strateji
B) Yöntem
C) Teknik
D) Kuram
E) Model

6-أي من المصطلحات التالية تقوم بتعريف “النشاطات المتبعة عند اتباع طرق التدريس” ؟
أ) الاستراتيجية
ب)الطريقة
ج)التقنية ( صح )
د)النظرية
ه)الموديل
3
4
İşbirlikli öğrenme yaklaşımında heterojen öğrenci grupları oluşturulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklı fikirlerin paylaşılmasını sağlama
B) Öğrencilerin kişiliğini geliştirme
C) Öğrenciler arasında rekabeti ortadan kaldırma
D) Çalışkan tembel ayırımını ortadan kaldırma
E) Öğretmenin işini kolaylaştırma
6-أي مما يلي هو السبب الرئيسي لتشكيل مجموعات متنوعة في مفهوم التعلم الجماعي؟
أ) ضمان تبادل الأفكار المختلفة ( صح )
ب)تنمية شخصية الطلاب
ج)القضاء على المنافسة بين الطلاب
د)القضاء على التمييز بين الطالب الدؤوب والكسول
ه)تسهيل عمل المدرس
4
5
Sunuş yoluyla öğretim stratejisini uygulamak isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?
A) Kavram haritaları kullanması
B) Grup çalışması yapması
C) Kavramları örneklerle açıklaması
D) Tartışma ortamı oluşturması
E) Münazara yaptırması

6-ما هو المتوقع من المدرس القيام به عند اتباعه استراتيجية التعليم بطريقة التقديم أو العرض؟
أ) استخدام مفاهيم الخرائط
ب)القيام بالعمل الجماعي
ج)شرح المفاهيم بالأمثلة ( صح )
د)خلق بيئة للمناقشة
ه)تحقيق النقاش
5
6
Aşağıdakilerden hangisi ders planı yapmanın sağladığı faydalardan biri değildir?
A) Eğitim-öğretim Bir çalışmalarını düzensizlikten kurtarır.
B) Derslerde sürekliliği sağlar.
C) Eğitim-öğretim sürecinin değerlendirilmesinde geri bildirim sağlar.
D) Öğrenme – öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.
E) Ünite planlarının hazırlanmasında kolaylık sağlar.
6-أي مما يلي ليس من الفوائد التي تعود من إعداد مخطط للتدريس؟
أ) إنقاذ نشاطات التعليم –والتربية من عدم الانضباط
ب)يوفر الاستمرارية في الدرس
ج)تقدم المعلومات عند تقييم المرحلة التعليمية-والتربوية ( صح )
د)يجعل مراحل التعلم –والتعليم أكثر كفاءة وفعالية
ه)يوفر الراحة عند إعداد خطة موحدة

6
7
Aşağıdaki yöntem ve tekniklerin hangileri bir arada kullanıldığı zaman öğrenci daha aktif olur?
A) Soru-cevap – Anlatım – Problem çözme
B) Rol oynama – Örnek olay – Gösteri
C) Gösteri –Soru-cevap – Grup çalışması
D) Rol oynama – Grup çalışması – Problem çözme
E) Gösteri – Anlatım – Problem çözme

7-أي من الخيارات عندم يتبعه الطالب معا من طرق وتقنيات التدريس يجعله أكثر نشاطا؟
أ) سؤال-جواب-شرح-حل مسائل
ب)لعب أدوار-الحدث النموذجي-العروض
ج)العروض-سؤال-جواب-العمل الجماعي
د)لعب أدوار-العمل الجماعي- حل مسائل ( صح )
ه)العروض-الشرح-حل مسائل
7
8
Eğitim programlarının geliştirilmesi sürecinin ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir?
A) İhtiyaç
B) Hedefler
C) Öğretmen özellikleri
D) Öğretim yöntemi
E) İçerik

8-أي مرحلة من المراحل تطوير برامج التعليم يتم تحديده في المرحلة الأولى؟
أ) الحاجة
ب)الأهداف ( صح )
ج)ميزات المدرس
د)طريقة التدريس
ه)المحتوى
8
9
Aşağıdakilerden hangisi psiko-motor alanda en üst düzey öğrenmeye işaret eder?
A) Yeni durumlara uyarlama
B) Pratik yapma
C) Taklit etme
D) Gözleme
E)Kavrama

9-أي من الخيارات التالي يدل على التعلم المثالي خلال مرحلة النمو النفسي؟
أ) التكيف مع الأوضاع الجديدة ( صح )
ب)التدريب العملي
ج)القيام بالتقليد
د)المشاهدة
ه)التعلم
9
10
Aşağıdakilerin hangisi buluş yoluyla öğretim stratejisini uygulayan bir öğretmenin davranışı değildir?
A) İpucu verme
B) Kavramın özelliklerini açıklama
C) Rehberlik etme
D) Örnek verme
E) Öğrenciden örnek isteme

10-أي من السلوكيات التالية ليس من سلوكيات المدرس عند اتباعه إتباعه استراتيجية التعليم بطريقة الاختراع؟
أ) التلميح
ب)شرح خصائص المفهوم ( صح )
ج)القيام بالإرشاد
د)إعطاء الأمثلة
ه)طلب أمثلة من الطالب
10
11
Aşağıdakilerden hangisi yöntem seçimini en az etkileyen faktördür?
A) İçerik
B) Sınıf mevcudu
C) Zaman
D) Öğrenci düzeyi
E) Okul yönetimi

11-أي مما يلي من العوامل التالية لها أقل تأثير عند اختيار الطريقة؟
أ) المحتوى
ب)عدد الطلاب في الصف
ج)المدة
د)مستوى الطلاب
ه)إدارة المدرسة ( صح )
11

12
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bilişsel öğrenmenin analiz basamağındadır?
I. Verilen bilgiyi anlamlı parçalara ayırmak
II. Verilen bir grafiği sözel ifadelerle yorumlamak
III. Eldeki verilerle ilgili ve tutarlı uygun hipotezler kurabilme
A) Yalnız I
B) II-III
C) I-III
D) I-II
E) Yalnız III

12-أي مما يلي / ما هو الذي يدل على مرحلة التحليل في التعلم المعرفي؟
.I تحليل المعرفة إلى تفاصيل أدق ( صح )
.IIتفسير الرسم البياني المعطى شفويا
.IIIطرح فرضيات مناسبة للمعطيات الموجودة
أ)الخيارI فقط
ب)ıı-ııı
ج)I-III
د)II-I
ه)الخيار III فقط.

13

Aşağıda verilen ölçme araçlarından hangisi ya da hangileri tamamen objektif (tarafsız) olarak puanlanabilir?
I. Boşluk doldurma testi
II. Doğru yanlış testi
III. Yazılı sınav
IV. Çoktan seçmeli sınav
A) I ve II
B) II ve IV
C) I, II ve IV
D) II ve III
E) III ve IV

6-أي مما يلي يمكن تقييمه بأنه موضوعي(محايد)تماما من أدوات القياس؟
I. امتحان ملء الفراغات
II. امتحان الصح / الخطأ
III. امتحان كتابي
IIII. امتحان الاختيار المتعدد
أ) I II-
ب) IV-II
ج) IV-II-I ( صح )
د) III-II
ه( IV-III

14
Kısa cevaplı testlerde yazılı yoklamalara göre daha fazla sayıda soru sorulmaktadır. Bu durum kısa cevaplı testlerin en çok hangi özelliğini artırır?
A) Kapsam geçerliliği
B) Güvenirliği
C) Puanlamada objektifliği
D) Kullanışlılığı
E) Görünüş geçerliği

14-يمكن طرح أسئلة ذات أجوبة قصيرة أكثر عدد بالمقارنة مع الامتحان الكتابي. ما هي الصفة التي تزيدها طرح أسئلة ذات أوبة قصيرة؟
أ) نطاق الصلاحية
ب)الموثوقية
ج)الموضوعية عند التقييم
د)سهولة الاستخدام ( صح )
ه)صحة المظهر

15
Çoktan seçmeli testlerde madde kökünde olumsuz ifadelerin altının çizilmesi veya koyu yazılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Testin kullanışlılığını artırmak
B) Öğrenme eksikliklerini ortaya çıkarmak
C) Zaman kaybını önlemek
D) Sorulmak istenen noktayı vurgulamak
E) Düşünmeyi kolaylaştırmak

6-أي مما يلي هو السبب في كتابة التعبير السلبي بخط داكن أو وضع خط تحته في الاسئلة ذات الاختيار المتعدد؟
أ) لتسهيل استخدام هذه الطريقة
ب)للكشف عن نواقص التعلم
ج)للحد من خسارة الوقت
د)لتسليط الضوء على النقطة المطلوبة( صح )
ه) لسهولة التفكير

16
Uzun cevaplı yazılı yoklamanın en etkili özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenirliğinin yüksek olması
B) Kullanışlığının kolay olması
C) Puanlamasının kolay olması
D) Öğrencinin cevaplama özgürlüğünün bulunması
E) Üst düzey bilişsel davranışları ölçebilmesi

6-أي مما يلي يعد من أهم مزايا الفعالة في الأجوبة الطويلة للأسئلة المطروحة؟
أ) للموثوقية العالية
ب)لسهولة الاستخدام
ج)لسهولة التقييم
د)لإعطائها حرية الاجابة للطالب
ه) لقياس المستوى العالي للسلوك المعرفي ( صح )

17
Şans başarısı en yüksek olan soru tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açık uçlu
B) Kapalı uçlu
C) Doğru-yanlış
D) Çoktan seçmeli
E) Boşluk doldurma

6-أي نوع من الأسئلة يلعب فيه الحظ دورا أكبر
أ) التي تمتاز بالوضوح
ب)التي تمتاز بالضبابية
ج)صح-خطأ ( صح )
د)اختيار المتعدد
ه) تعبئة الفراغات

18
Bir öğretmen sınav kâğıtlarını puanladıktan sonra genel olarak sınıfın durumunun düşük olduğunu görmüş ve her öğrenciye aldığı puanın % 10’u kadar eklemeye karar vermiştir. Öğretmen burada hangi tür hata yapmıştır?
A) Oranlı
B) Sabit
C) Sistematik
D) Rastgele
E) Tesadüfi

6-لدى تقييم المدرس أوراق الأسئلة لا المستوى المتدني للطلاب و بناء
عليه قرر إضافة 10% من العلامة التي حصل عليها كل طالب. ما هو نوع الخطأ الذي ارتكبه المدرس هنا؟
أ) خطأ نسبي
ب)خطأ ثابت ( صح )
ج)خطأ منهجي
د)خطأ عشوائي
ه) خطأ بالصدفة

19
Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin geleneksel ölçme değerlendirmeye göre bir üstünlüğü olabilir?
A) Daha güvenilir olması
B) Daha kolay olması
C) Daha objektif olması
D) Daha kapsamlı olması
E) Daha ekonomik olması

6-أي من الخيارات التالية يدل على ميزة التقييم المبني على الأداء بالمقارنة مع التقييم التقليدي؟
أ) أكثر موثوقية
ب) أكثر سهولة
ج) أكثر موضوعية
د)أكثر شمولية ( صح )
ه) أكثر اقتصادية

20
Doğru yanlış tipindeki maddelerden oluşacak bir testte “doğru” (D) ve “yanlış” (Y) madde sayısı hangi oranda olmalıdır?
A) Dörtte üçü D, dörtte biri Y
B) Beşte üçü D, beşte ikisi Y
C) Üçte biri Y, üçte ikisi D
D) Üçte ikisi Y, üçte biri D
E) Yarısı Y, yarısı D

6-يرمز للإجابات الصحيحة بالرمز (ص) وللخاطئة بالرمز (خ) في نمط الأسئلة التي يكون فيها الاجابة بصح أو خطأ ، ما هي نسبة المعطيات الخاطئة في هذا النمط من الأسئلة التي تطرح؟
أ) بنسبة ثلاثة/ أربعة (ص)، و واحد /أربعة (خ)
ب)بنسبة ثلاثة/ خمسة (ص)، و اثنان / خمسة (خ)
ج)بنسبة واحد/ ثلاثة (خ)، و إثنان / ثلاثة (ص)
د)بنسبة إثنان/ ثلاثة(خ) ، و واحد/ ثلاثة(ص)
ه) بنسبة النصف (ص)، والنصف الأخر (خ) ( صح )

21
Aşağıdaki öğrenmelerden hangisi duyuşsal öğrenme alanıyla ilgili değildir?
A) Dersi sevmek
B) Derse önem vermek
C) Öğretmeni sevmek
D) Deney yapmak
E) Okulu sevmek

6-أي من مما يلي من طرق التعلم لا يدل على خاصية التعلم الحسي؟
أ) حب الدرس
ب)الاهتمام بالدرس
ج)حب المدرس
د) عمل التجربة ( صح )
ه)حب المدرسة

22
Bir niteliği sayı ve sembollerle belirtme işlemine .———- denir.
A) Ölçme
B) Ölçek
C) Ölçüm
D) Değerlendirme
E) Ölçüt

6- يقصد بعملية إعطاء الرموز أو الأرقام لوصف الشيء ……….
أ) قياس ( صح )
ب)مقياس
ج) المقاس
د) التقييم
ه)معيار

23
Aşağıdaki öğrenmelerden hangisi psiko-motor öğrenme alanıyla ilgili değildir.
A) Ud çalmak
B) Kitap okumak
C) Yüzmek
D) Deney yapmak
E) Ata binmek

6-أي من الخيارات التالي يدل على التعلم المثالي خلال مرحلة النمو النفسي ؟
أ) عزف العود ( صح )
ب) قراءة كتب
ج) السباحة
د) اجراء اختبارات
ه) ركوب الخيل

24

“Öğrencilerin gerçek yaşamdan bir sorunla karşılaştırılarak bu soruna çözüm üretmelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.”
Yukarıda tanımı verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gösterip yaptırma yöntemi
B) Anlatım yöntemi
C) İşbirlikçi öğrenme yöntemi
D) Örnek olay yöntemi
E) Proje tabanlı öğrenme yöntemi

6-“طريقة تهدف لا يجاد حلول للمسائل الحقيقية التي يتم تعريضها للطلاب من الحياة اليومية” .أي مما يلي يدل على الطريقة التي تم شرحها؟
أ) طريقة التعليم بالتطبيق ( صح )
ب) طريقة الشرح
ج) طريقة التعلم بالتعاون
د) طريقة طرح أمثلة مشابه
ه) طريقة التعلم على مبدأ المشاريع

25
Bir veli çocuğunu yeni bir okula kayıt ettirirken aşağıdaki

ölçme araçlarından hangisi okul yönetimine çocuğun gelişimi hakkında diğerlerine göre daha fazla bilgi sunar?
A) Portfolyo
B) Sınav notları
C) Performans görevi
D) Devam-devamsızlık
E) Ebeveyn görüşü

6-أي مما يلي من وسائل القياس يعطي معلومات أكثر عن الطالب لإدارة المدرسة عندما يقوم والده بتسجيله في مدرسة جديدة ؟
أ) محفظة الطالب
ب) الدرجات التي حصل عليها
ج) وظائف الاداء ( صح )
د) التقيد بالدوام- من عدمه
ه) وجهة نظر الأب والأم

26  مدونة ملحوظة
Sentez düzeyindeki kazanımların ölçülmesi için en uygun ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı sınav
B) Sözlü sınav
C) Çoktan seçmeli test
D) Boşluk doldurmalı test
E) Eşleştirmeli test

6-أي من مما يلي هو الأداة الأنسب لقياس مستوى الإنجازات؟ ؟
أ) الامتحان الكتابي ( صح )
ب) الامتحان الشفوي
ج) الامتحان بطريقة الاختيار المتعدد
د) الامتحان بطريقة إملاء الفراغات
ه) الامتحان بطريقة المطابقة

27
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alanda yer alan düzeylerden birisi değildir?
A) Sentez
B) Analiz
C) Değerlendirme
D) Taklit etme
E) Kavrama

6-أي من الخيارات التالية ليست من المراحل المدرجة في المجال المعرفي؟
أ) عرض الفكرة بشكل موضوعي
ب)التحليل
ج)التقييم
د)التقليد ( صح )
ه)فهم الموضوع

28
Aşağıdakilerden hangisi bir öğretim stratejisi değildir?
A) Sunuş Yoluyla Öğretim
B) Buluş Yoluyla Öğretim
C) Kavram haritası
D) Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretim
E) Tam Öğrenme ve Etkili Öğretim

6-أي من الخيارات التالية لا تدل على استراتيجية التعليم؟
أ) التعليم بطريقة الشرح
ب)التعليم من خلال الاختراع
ج)التعليم من خلال خرائط المفاهيم ( صح )
د)التعليم من خلال الدراسة -والبحوث
ه)التعليم الفعال والتعلم الكامل

29
“Bu seviyede öğrenci kazanmış olduğu bilgilerini karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilir. Öğrenci kendisi için yeni olan bir sorunu çözebilir”
Yukarıda verilen ifade, bilişsel alan düzeylerinden hangisine karşılık gelir?
A) Kavrama
B) Uygulama
C) Değerlendirme
D) Bilgi
E) Sentez
6-“يستطيع الطالب في هذا المستوى تطبيق ما تعلمه في الوقائع الجديدة التي تواجهه . حيث يستطيع الطالب حل مسائل جديدة تواجهه” إن المستوى المذكور أعلاه على أي مرحلة تدل من مراحل التعلم المعرفي؟ ؟
أ) فهم الموضوع
ب) التطبيق ( صح )
ج)التقييم
د)المعرفة
ه)عرض الفكرة بشكل موضوعي

30

Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin çeşitlerinden birisi değildir?
A) Münazara
B) Panel
C) Örnek olay
D) Fikir Taraması
E) Forum  مدونة ملحوظة

6-أي من الخيارات التالية لا يشكل مبدأ من مبادئ النقاش ؟
أ) المناظرة
ب) مناقشة موضوع أمام الناس
ج)الحدث المثالي ( صح )
د)مناقشة الآراء
ه)المنتدى

SINIF YÖNETİMİ

31
“Öğretmen ve öğrencilerin sınıfta çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının uygun kullanılması ve öğrencilerin derse etkin katılımının sağlanması”,
hangi kavramı tanımlamaktadır?
A) Eğitim Yönetimi
B) Sınıf Yönetimi
C) Okul ve Okul Yönetimi
D) Toplam Kalite Yönetimi
E) Aile Yönetimi

31-“الحد من العوائق التي تعيق نشاط الطلاب والمدرسين في الصف، والاستخدام الامثل للوقت وتأمين اشراك الطلاب الفعال في الصف” أي مفهوم تلخص هذه العبارة ؟
أ)إدارة التعليم
ب)إدارة الصف ( صح )
ج)المدرسة وإدارة المدرسة
د)إدارة الجودة الشاملة
ه)إدارة العائلة

32
Aşağıdakilerden hangisi sınıfın yapısal özelliklerinden biri değildir?
A) Çok boyutluluk
B) Tahmin edilemezlik
C) Açıklık
D) Yakınlık – anındalık
E) Motivasyon

32-أي مما يلي ليست واحدة من السمات الهيكلية للصف؟
أ)تعدد الأبعاد
ب)عدم القدرة على التنبؤ
ج)الشفافية
د)القرب- الفورية
ه)الحافز ( صح )

33
Aşağıdakilerden hangisi sınıf yönetimi boyutlarından biri değildir?
A) Fiziksel ortamın yönetimi
B) Öğretimin yönetimi
C) Okulun yönetimi
D) Zaman yönetimi
E) Sınıfta davranışların yönetimi

33-أي من الخيارات التالية ليست من عناصر إدارة الصف؟
أ) إدارة الوضع العام في الصف
ب)إدارة التعليم
ج)إدارة المدرسة ( صح )
د)إدارة الوقت
ه)إدارة السلوكيات في الصف

34
Aşağıdaki sınıf yerleşim düzenlerinden hangisini sınıfta uygularsak öğrencilerin işbirliği yapmalarını ve yardımlaşmalarını sağlarız?
A) Konferans masası düzeni
B) Küme çalışması yerleşim düzeni
C) Bireysel yerleşim düzeni
D) Sıralı yerleşim düzeni
E) Geleneksel yerleşim düzeni

34-أي شكل من أشكال التوزع في الصف يدعم التعاون بين الطلاب في الصف؟
أ) التخطيط على شكل طاولة المحاضرة
ب)التخطيط على شكل عمل المجموعات ( صح )
ج)التخطيط الفردي
د)التخطيط التتابعي
ه)التخطيط التقليدي

35
Kalabalık sınıflar için uygun olan, sınıfta öğretmenin etkin olduğu ve daha çok anlatım yöntemini kullandığı oturma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireysel
B) Çok gruplu
C) U düzeni
D) Sıralı düzen
E) L düzeni

 مدونة ملحوظة
-أي شكل من أشكال التوزع الأكثر ملاءمة وفعالية والذي يستخدم فيها طريقة الشرح والمتبعة من قبل المدرسين في الصفوف المكتظة بالطلاب ؟
أ) الفردية
ب)متعدد المجموعات
ج)التخطيط على شكل يو (U)
د)ترتيب تسلسلي ( صح )
ه)التخطيط على شكل أل (L)

36
Öğrencilerin sınavda kopya çekmemeleri için sınavdan önce öğrencilerin oturma düzenini değiştiren bir öğretmen hangi modeli benimseyen bir öğretmendir?
A) Tepkisel model
B) Önlemsel model
C) Gelişimsel model
D) Bütünsel model
E) Sosyal model

36-يقوم المدرس بتغيير ترتيب جلوس الطلاب قبل البدء في الامتحان وذلك لمنع حدوث الغش ما هو النموذج الذي يتبناه المدرس ؟
أ)نموذج تفاعلي
ب)نموذج احترازي ( صح )
ج)نموذج تنموي
د)نموذج شمولي
ه)نموذج اجتماعي

37
Sınıf ortamında disiplin oluşturmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kural koyma
B) İstenmeyen davranışları önleme
C) Etkili öğrenme ortamı oluşturma
D) Sınıfı kontrol etme
E) Oluşturulan kuralları sıkı takip etme

37-أي مما يلي هو الهدف الرئيسي من إنشاء الانضباط في الصف؟
أ) وضع قواعد
ب)لمنع حدوث سلوك غير مرغوب فيه ( صح )
ج)خلق بيئات تعليمية فعالة
د)للسيطرة على الصف
ه)اتباع القواعد بشكل صارم

38
“Sınıfta öğrencilerin yerlere attığı çöpleri yerlerden toplatıp çöp kutusuna attıran” bir öğretmen aşağıdakilerden hangi yaptırımı uygulamıştır?
A) Hataya uygun yaptırım
B) Hatayı düzeltici yaptırım
C) Cezalandırıcı yaptırım
D) Gelişimsel yaptırım
E) Otoriter yaptırım

38-“إن المدرس الذي يطلب من الطلاب رمي القمامة المرمية على الأرض في سلة المهملات” أي نوع من العقوبة يكون المدرس قد فرضها؟
أ)عقوبة ملائمة للخطأ
ب)عقوبة تصحيح الخطأ ( صح )
ج)عقوبة جزائية
د)فرض عقوبة تنموية
ه)فرض عقوبة تسلطية

39  مدونة ملحوظة
Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin derse katılma performansını olumlu yönde etkileyecek durumlardan biridir?
A) Demokratik yönetim anlayışı
B) Otoriter yönetim anlayışı
C) Serbest yönetim anlayışı
D) Kalabalık sınıf ortamı
E) Ailenin eğitim düzeyinin düşük olması

39-أي من الخيارات التالية تساهم في رفع أداء اشتراك الطلاب في الدرس ؟
أ)نهج الحكم الديمقراطي ( صح )
ب)اسلوب الادارة السلطوي
ج)اسلوب الادارة الحرة
د)البيئة المكتظة بالطلاب
ه)تدني مستوى التعليمي للعائلة

40
Öğretmenlerin, sınıfın en yaramaz öğrencilerini sınıf başkanı yapma davranışı, istenmeyen davranışın değiştirilmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Öğrenciyle konuşmak
B) Sorunu anlamak
C) Derste değişiklik yapmak
D) Sorumluluk vermek
E) Kuralları uygulamak

40-إن قيام المدرسين بتعيين الطلاب الأكثر سوء في الصف رئيسا ، في هذه الحالة على أي من الخيارات التالية يكون جوابا نموذجا لتغيير السلوك الغير المرغوب فيه ؟
أ) التحدث مع الطالب
ب)فهم المشكلة
ج)اجراء تغيير في الدرس
د)اعطاء مسؤولية ( صح )
ه)تطبيق القواعد

41
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iletişim sürecinin öğeleri sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Kaynak – kanal – mesaj – geri bildirim – alıcı
B) Kaynak – mesaj –kanal – alıcı – geri bildirim
C) Mesaj – alıcı – kanal- kaynak – geri bildirim
D) Kanal – mesaj – kaynak – alıcı – geri bildirim
E) Mesaj – kaynak – kanal – geri bildirim – alıcı

41-أي من الخيارات التالية تم فيها ترتيب عناصر مراحل التواصل بشكل صحيح؟
أ)المصدر-القناة-الرسالة-الردود-المستقبل
ب)المصدر-الرسالة-القناة-المستقبل-الردود ( صح )
ج)الرسالة-المستقبل- القناة-المصدر-الردود
د)القناة-الرسالة-المصدر-المستقبل-الردود
ه)الرسالة-المصدر-القناة-الردود-المستقبل

42
Aşağıdakilerin hangisi demokratik sınıf yönetiminin özelliklerinden biri değildir?
A) En önemli unsur sorumluluğu paylaşmaktır.
B) Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınır.
C) Karar verme süreçlerine öğrencilerde katılır.
D) Rekabet değil, işbirliği önemlidir.
E) Öğretmen sınıfın tek yöneticisidir.

42-أي من الخيارات التالية ليست من خصائص إدارة الصف الديمقراطية ؟
أ)العنصر الأكثر أهمية هو تحمل المسؤولية
ب) يتم الأخذ بعين الاعتبار مصالح واحتياجات الطلاب
ج)اشتراك الطلاب في عملية صنع القرار
د)التعاون هو المهم ، وليست المنافسة
ه)المدرس هو الوحيد القائم على ضبط الصف ( صح )

43
Sınıf kuralları oluşturma hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınıf kurallarının oluşturulmasında öğrenci katılımını sağlamak gerekir.
B) Sınıf kuralları okul ve toplum kuralları ile uygun olmalıdır.
C) Kurallar öğrencilerin anlayabileceği bir şekilde ifade edilmelidir.
D) Kurallar sadece öğretmen tarafından oluşturulmalıdır.
E) Kurallarda pozitif (olumlu) ifade kullanılmalıdır.

43-أي من العبارات التالية خاطئة حول إنشاء قواعد في الصف؟
أ)يجب ضمان مشاركة الطلاب في وضع قواعد للصف
ب)يجب أن تكون قواعد الصف متلائمة مع قواعد المدرسة والمجتمع
ج)يجب صياغة القواعد بطريقة يمكن أن يفهمها الطلاب
د)يجب وضع القواعد من قبل المدرس فقط ( صح )
ه)يجب استخدام بيانات ايجابية في القواعد

44
Öğretmenin ders anlatırken yanlış yöntem kullanması iletişimde hangi öğeden kaynaklanan bir engeldir?
A) Kaynaktan
B) Mesajdan
C) Kanaldan
D) Alıcıdan
E) Geri bildirimden

44-عند اتباع المدرسين طريقة خاطئة في شرح الدرس ،ما هو العنصر الذي يكون سببا في التواصل ؟  مدونة ملحوظة
أ)من المصدر  ( صح )
ب)من الرسالة
ج)من القناة
د)من المستقبل
ه)من الردود

45
Aşağıdakilerden hangisi motivasyon kuramlarından biri değildir?
A) Davranışçı kuram
B) Bilişsel kuram
C) Sosyal öğrenme kuramı
D) İnsancıl kuram
E) Eleştirel kuram

45-أي من المفاهيم التالية ليست من نظريات الدوافع الذاتية ؟
أ)النظرية السلوكية
ب)النظرية المعرفية
ج)نظرية التعلم الاجتماعي
د)النظرية الانسانية
ه)النظرية النقدية ( صح )

46
Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen davranışların giderilmesinde kullanılan sözel uyarı yollarından birisidir?
A) Göz kontağı kurma
B) Fiziksel yakınlık
C) Dokunma
D) Sessiz kalma
E) Soru sorma

46-أي من الخيارات التالية تستخدم كإحدى طرق التحذير الكلامي للقضاء على سلوك غير مرغوب فيه؟
أ) التواصل بالنظر
ب)القرب المادي
ج) اللمس
د) أن يبقى صامتا
ه)بتوجيه أسئلة ( صح )

 مدونة ملحوظة
47
Genellikle çok konuşur.
– Çoğu zaman oturduğu yerde kıpırdanıp durur.
– Dikkatini bir işte devam ettiremez.
– Bir işi bitirmeden başka bir işe geçer.
Yukarıda özellikleri verilen öğrenci aşağıdaki gruplardan hangisine girmektedir?
A) Başarısız öğrenci
B) Dikkat eksikliği olan hiperaktif öğrenci
C) Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenci
D) Konuşma engelli
E) Görme engelli

47-يتكلم كثيرا بشكل عام،
-لا يتوقف عن الحركة في معظم الاحيان
-لا يمكن أن يركز اهتمامه على عمل معين
-ينتقل من عمل إلى أخر قبل أن ينهي الأول.
إن الخصائص المذكورة في الأعلى ، على أي من الخيارات تنطبق؟
أ) طالب فاشل
ب)طالب مفرط الحركة ولديه قلة التركيز ( صح )
ج)طالب من ذوي صعوبات التعلم الخاصة
د)البكم
ه)ضعف البصر

48
Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen öğrenci davranışlarına karşı gösterilecek bir öğretmen davranışı değildir?
A) Öğrenciyi sınıftan çıkarma
B) Görev ve sorumluluk verme
C) Görmezden gelme
D) Okul disiplin kurallarını işletme
E) Sözlü uyarma

48-أي من الخيارات التالية هو سلوك مدرس غير مرغوب فيه تجاه سلوك طالب غير مرغوب فيه ؟
أ)إخراج الطالب من الصف ( صح )
ب)اعطاء وظائف ومسؤوليات
ج)التغاضي
د)تطبيق قواعد المدرسة
ه)التحذير الكلامي

49
Bir sınıfta disiplin sorunu ile karşı karşıya kalınca yapılacak ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorunun kaynağını anlamak
B) Sorunu idareye bildirmek
C) Sorunu hemen çözmek
D) Sorunu diğer öğretmenlere söylemek
E) Rehberlik servisine havale etmek

49-أي من الخيارات التالية يتم اتباعها كأول خطوة عندما يواجه بمشكلة الفوضى في الصف؟
أ)فهم مصدر المشكلة ( صح )
ب)اعلام الادارة بالمشكلة
ج)حل المشكلة فورا
د)اعلام المدرسين الاخرين بالمشكلة
ه)التحويل إلى قسم خدمات الارشاد

50
Sınıf kuralları belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulmasına gerek yoktur?
A) Öncelikli kurallar açıkça belirlenmeli
B) Kural sayısına dikkat edilmeli
C) Öğretimsel hedeflerle uyumlu olmalı
D) Kurallar yoruma açık olmalı
E) Kurallar öğrencilerle beraber alınmalı

50-أي من الخيارات التالية ليست لها أهمية عند وضع قواعد للصف؟
أ) يجب أن تحدد بوضوح قواعد الأولوية
ب) يجب الانتباه إلى عدد القواعد
ج) يجب أن تكون متلائمة مع الاهداف التعليمية
د) يجب ان تكون القواعد لها أكثر من تفسير ( صح )
ه) يجب أن اشتراك الطلاب بوضع القوانين

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ ve REHBERLİK

اسئلة امتحان درس علم النفس والارشاد التعليمي

51
Bireylerde döllenmeden ölüme kadar gerçekleşen değişimleri inceleyen psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kişilik psikolojisi
B)Öğrenme psikolojisi
C)Eğitim psikolojisi
D)Klinik psikoloji
E)Gelişim psikolojisi

ماهو الفرع الثانوي لعلم النفس والذي يقوم بالتدقيق في التغييرات المتحققة من الاخصاب لغاية الموت في الاشخاص؟
أ) علم نفس الشخصية   مدونة ملحوظة
ب) علم نفس التعلم
ج) علم نفس التعليم
د) علم نفس العيادة
هـ) علم نفس التطور ( صح )

52
Öğrencilerin kendini gerçekleştirmesi için ihtiyaç duydukları en önemli hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sağlık hizmetleri
B)Yönetim hizmetleri
C)Rehberlik hizmetleri
D) Öğretim hizmetleri
E)Oryantasyon hizmetleri

اي من الاختيارات المبينة ادناه تعتبر الخدمة الاهم الذي يتم الحاجة اليه من اجل تحقيق الطلاب لذاتهم؟
أ) الخدمات الصحية
ب) خدمات الادارة
ج) خدمات الارشاد ( صح )
د) خدمات التعليم
هـ) خدمات التوجيه

53
Aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisi öğrencinin yeni girmiş olduğu ortama uyum sağlaması için yürütülen bir hizmettir?
A)Oryantasyon hizmetleri
B)Bilgi toplama hizmetleri
C)Konsultasyon hizmetleri
D) Bireyi tanıma hizmeti
E)Yerleştirme hizmeti

اي خدمة من خدمات الارشاد المبينة ادناه تعد من الخدمات الذي يتم تسييره من اجل توفير الملائمة للوسط الذي دخل فيه الطالب حديثاً ؟
أ) خدمات التوجيه ( صح )   مدونة ملحوظة
ب) خدمات جمع المعلومات
ج) خدمات المشاورات
د) خدمات تعريف الشخص
هـ) خدمة التوظيف

54
Aşağıdakilerden hangisi öğrencileri tanımak için toplanan bilgiler arasında yer almaz?
A) Yetenekleri
B) Sağlık bilgileri
C) Kişisel bilgi
D) Okul kuralları ile ilgili bilgiler
E) Akademik durumu

ما هي المعلومة التي لا تحتل مكانا ما بين المعلومات الذي تم جمعه من اجل تعريف الطلاب ؟
أ) مواهبه
ب) معلوماته الصحية
ج) معلوماته الشخصية
د) المعلومات المتعلقة بقواعد المدرسة
هـ) الوضعية الاكاديمية ( صح )

55
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi
döneme en uygun olan rehberlik
etkinliğidir?
A) Sınav kaygısı ile baş etme
B) Kendini keşfetme
C) Akademik başarıyı arttırma
D)Üst eğitim kurumlarını tanıma
E) Çalışma yaşamına hazırlanma

اي من الاختيارات المبينة ادناه تعتبر من نشاطات الارشاد الملائمة جدا لمرحلة ما قبل المدرسة ؟
أ) التعامل مع قلق الامتحان
ب) كشف نفسه ( صح )   مدونة ملحوظة
ج) زيادة النجاح الاكاديمي
د) التعرف على قواعد التعليم العليا
هـ) التجهز للحياة العملية

56
Çocuğun boyunun 110 cm iken bir süre sonra 117 cm’ye ulaşması gelişim sürecindeki hangi kavramla ifade edilir?
A)Hazırbulunuşluk
B)Olgunlaşma
C)Alıştırma
D)Büyüme
E)Kritik Dönem

اي من التعابير الموجودة ادناه يتم استعماله في فترة نمو الطفل الذي كان طوله 110 سم و بعد فترة اصبح طوله 117 سم ؟
أ) الاستعداد
ب) النضج
ج) الاعتياد
د) الكبر ( صح )
هـ) الموسم الحرج

57  مدونة ملحوظة
Aşağıdakilerden hangisi travmatik krizin ilk evresidir?
A)Şok
B)Tepki
C)Problem çözme
D)Gerginlik
E)Kişilik organizasyonu
اي من الاختيارات الموجودة ادناه تعتبر المرحلة الاولى من الازمة الاولى ؟
أ) الصدمة
ب) ردة الفعل
ج) حل المشاكل
د) القلق
هـ) التنظيمات الشخصية ( صح )

58
Öğrencilere etkili ders çalışma yolları hakkında bilgi verme, aşağıda verilen rehberlik türlerinden hangisinin kapsamına girer?
A) Kişisel rehberlik
B) Eğitsel rehberlik
C) Mesleki rehberlik
D) Çare bulucu rehberlik
E) Gelişimsel rehberlik

اي نوع من انواع الارشاد المبين ادناه يدخل ضمن شمولية اعطاء المعلومات الذي يخص طرق تدريس الدرس بشكل مؤثر للطلاب ؟
أ) الارشاد الشخصي
ب) الارشاد التعليمي ( صح )
ج) الارشاد المهني
د) الارشاد الخاص بايجاد الحلول
هـ) الارشاد الخاص بالنمو

59  مدونة ملحوظة
Aşağıdakilerden hangisi rehberlikle ilgili yanlış bir anlayıştır?
A) Rehberlik hizmetleri gönüllülük ilkesiyle yürütülür.
B) Rehberlik hizmetlerinde süreklilik vardır.
C) Rehberlik hizmetleri bütün öğrencilere yönelik bir hizmettir.
D) Rehberlik hizmetleri problemli öğrencilere yönelik bir hizmettir.
E) Rehberlik hizmetleri bireysel farklılıklara saygı esasına dayalı bir hizmettir.

اي من المفاهيم الموجودة ادناه يعتبر المفهوم الخاطئ للارشاد ؟
أ) يتم تسيير خدمات الارشاد بمبدأ التطوع .
ب) هناك استمرارية في خدمات الارشاد.
ج) تعتبر خدمات الارشاد خدمة باتجاه كافة الطلاب.
د) تعتبر خدمة الارشاد خدمة خاصة بالطلاب الذين يعانون من المشاكل. ( صح )
هـ) تعتبر خدمة الارشاد خدمة مستندة الى اساس الاحترام في الاختلاف الشخصي.

60  مدونة ملحوظة
Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin asıl amacıdır?
A)Bireyin kendini gerçekleştirmesi
B) Bireyin çevresine uyum sağlaması
C)Bireyin Problemlerini çözebilmesi
D) Bireyin sağlıklı kararlar verebilmesi
E) Bireyin çevreyi öğrenmesi

ما هو الهدف الاساسي للارشاد من الاختيارات الموجودة ادناه ؟
أ) تحقيق الشخص لذاته ( صح )
ب) توفير الشخص للملائمة مع بيئته
ج) امكانية قيام الشخص بحل مشاكله
د) امكانية قيام الشخص باتخاذ القرارات الصحية
هـ) معرفة الشخص ببيئته

61
Çocuğun doğal merakının ve sorularının bastırılması ne tür bir çatışmaya neden olabilir?
A) Özerkliğe karşı utanma ve kuşku,
B) Temel güvenceye karşı güvensizlik,
C) Girişimciliğe karşı suçluluk duyma,
D Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası,
E) Başarıya karşı aşağılık duygusu

 مدونة ملحوظة
ان ضغط الطفل على نفسه من اجل ازالة فضوله واستجواباته بشكل طبيعي من الممكن ان يكون سببا في اي نوع من الصراعات؟
أ) الحكم الذاتي مقابل الشك والعار ؛
ب) عدم الثقة مقابل الثقة الاساسية ؛ ( صح )
ج) الشعور بالذنب مقابل التدخل ؛
د) اختلاط الادوار مقابل الحصول على الهوية ؛
هـ) الشعور بالتحقير مقابل النجاح .

62
Aşağıdakilerden hangisi çocuğun travma yaşadığının belirtisi değildir?
A)Sıkıca sarılması
B) Derin uyku uyuması
C)Kavgacı ve saldırganlaşması.
D)Nedensiz huzursuzluk göstermesi
E)Dona kalması, uzun süre tepkisiz kalması

اي من الاشارات المبينة ادناه لا تعبر عن اصابة الطفل بالصدمة ؟
أ) معانقته بحرارة
ب) الغوص في نوم عميق ( صح )  مدونة ملحوظة
ج) ان يكون عدوانيا ومهاجما
د) قيامه بعرض الانزعاج بدون سبب
هـ) ان يكون متجمداً وان يبقى بدون ردة فعل لفترة طويلة

63
Aşağıdakilerden hangisi ahlak gelişiminde etkisi olan faktörlerden değildir?
A)Zihinsel gelişim
B)Anne-baba davranışları
C)Toplumsal sınıf
D)Yaş
E)Beslenme alışkanlıkları

اي من الاختيارات المبينة ادناه لا تعتبر من العوامل المؤثرة في التطور الاخلاقي ؟
أ) التطور الذهني
ب) تصرفات الام – الاب
ج) الصف الجماعي
د) العمر
هـ) الاعتياد الخاص بالتغذية ( صح )

مدونة ملحوظة

 

شاهد أيضاً

مناهج دورة قونية – الدورة الثالثة

لتحميل الكتب الثلاثة اضغط على الرابط https://www.mediafire.com/folder/3oz4zy41qbkz4/دورة_قونية لتحميل الكتب كتاب كتاب من الروابط التالية: التدريس المتماير  …

اترك تعليقاً